1402-12-08   ||   1330

عالی‌ترین رُکن تصمیم‌گیر انجمن تشکیل جلسه داد

شانزدهیمن مجمع عمومی انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضاء در اهواز برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، شانزدهیمن نشست عالی‌ترین رُکن تصمیم‌گیر انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضاء در سالن اجلاس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برگزار شد. در این جلسه به ریاست دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن، عضو هیأت اجرایی و نماینده فدراسیون جهانی در ایران، پس از تلاوت کلام ا... مجید، نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، خوشآمدگویی دبیر مجمع و تصویب دستور جلسه، موارد ذیل به تصویب اعضاء رسید:

گزارش رئیس انجمن در خصوص حوزه‌های مختلف فعالیت‌های انجمن در یک سال گذشته، روند ارزیابی عملکرد انجمن‌های استانی در سال 1403 بر مبنای محورهای ده‌گانه عملکرد، تقسیم‌بندی انجمن‌های استانی عضو به پهنه‌های هفت‌گانه با اهداف راهبردی و دستور کار مشخص، حضور در برنامه مهم بین‌المللی سال‌های 2024 و 2025، انتخاب اولیه هفت استان کاندیدای میزبانی شانزدهمین و هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور 1403.

در پایان این جلسه از مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک استان خوزستان در راستای سازماندهی موفقیت‌آمیز پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و شانزدهمین مجمع عمومی انجمن تقدیر و تشکر به عمل آمد.