1396-06-26   ||   807

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی

مصطفی سلجوقی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی شد

با پیشنهاد رئیس انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان خراسان رضوی، مصطفی سلجوقی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی شد.

سلجوقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی می‌باشد.

ویدئو
صفحات مجازی