1396-06-26   ||   3779

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی

مصطفی سلجوقی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی شد

با پیشنهاد رئیس انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان خراسان رضوی، مصطفی سلجوقی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی شد.

سلجوقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی می‌باشد.