1396-09-10   ||   3805

برگزاری هفتمین دوره آموزش فنی پتانک سال 1396 در استان تهران

هفتمین دوره آموزش فنی پتانک از مجموع دوره های برگزار شده در سال 1396 در استان تهران، فرهنگسرای خاوران برگزار گردید.

در ادامه اجرای راهبرد توسعه منابع انسانی پتانک، دهم آذر 1396، 91 نفر از ساکنین پایتخت  در دو بخش نظری و عملی، با تدریس معصومه سعیدیان و هدایت کادر اجرایی انجمن پتانک کارگران استان تهران به قوانین و فنون پتانک تجهیز شدند.

 

این دوره به میزبانی فرهنگسرای خاوران و با حضور بنیان گذار ورزش های بولس و پتانک در ج.ا.ایران و عضو هیات اجرایی کنفدراسیون بولس قاره آسیا، داوران و مربیان بین المللی پتانک، تنی چند از اعضای قهرمانان و اعضای تیم ملی و سایر ورزشکاران و ورزش دوستان برگزار گردید.

 

در پی سخنان اعضای انجمن، سعیدیان دبیر انجمن پتانک، اظهار داشت: پتانک مسیر زندگی همه ما را تغییر داد و با اهتمام و مشارکت حداکثری و به یاری خداوند منان، میلیمتری از حقوق اعضای انجمن کوتاه نخواهیم آمد.

حیدری سکاندار انجمن پتانک کارگران پایتخت:  چشم انداز "هر ایرانی یک بازیکن پتانک" را آرمانی دست یافتنی متصور هستیم، یکدلی و انسجام امروز اعضاء انجمن تعالی پتانک را تضمین می کند.

این دوره نیز با همکاری اعضا کادر اجرایی پتانک با موفقیت به پایان رسید.