1403-02-14   ||   453

برگزاری مسابقات استانی پتانک پایتخت

مسابقات پتانک قهرمانی استان در استایل‌ سینگل مردان و زنان در شهر تهران برگزار شد‌

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، مسابقات قهرمانی اُستان انجمن بولس و پتانک تهران در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت‌ماه 1403 به میزبانی شهر تهران و در مجموعه تختی در استایل سینگل آقایان و بانوان برگزار شد. در پایان مسابقات و در قسمت بانوان، روشن، کارگر، روجایی و آخرتی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم مشترک قرار گرفتند. در جدول آقایان نیز بزم، کرمی، حدادی و رستمی مقام‌های اول تا سوم مشترک را کسب کردند. این دوره از رقابت‌ها با هدایت امین ابراهیمیان رئیس انجمن بولس و پتانک استان تهران، اعضای کادر اجرایی آن انجمن و نیز پشتیبانی مدیریت مجموعه ورزشی تختی سازماندهی گردید.