1403-01-08   ||   804

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان کردستان

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان کردستان منصوب و مشغول به کار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، فرهاد سعیدی به عنوان سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان‌ کردستان به هیأت استان معرفی شد.