1396-06-14   ||   3966

انتصاب سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران کشور

طیبه افشار سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

بنا به پیشنهاد دبیر و طی حکمی از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ج.ا.ایران و رئیس انجمن پتانک کارگران کشور، طیبه افشار سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن مذکور شد. در ذیل حکم دکتر منوچهری به افشار آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی در امور ورزش و عطـف به پیشنهـاد دبیر محترم انجمن، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران ج.ا.ایران" به مدت شش‌ماه منصوب می‌شوید.

امید است پیش‌بینی، اجرا و حضور خانواده پتانک در مناسبت‌های ملی، طراحی و به‌کارگیری ابزارهای نهادینه‌سازی مبتنی بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، تسهیل مسیـر مشارکت قاطبه مردم در رویدادهای پتانک و نیز ارائه گزارش ماهانه عملكرد به هیأت رئیسه انجمن به عنوان اهم وظایف شما مورد توجه قرار گیرد.

عزتمندی و دوام توفیقات روز افزون شما را در راه اعتلای ورزش کشور از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

طیبه افشار دارای سوابق ورزشی ارزنده و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش می‌باشد.