1396-12-15   ||   3542

سومین رویداد ملی پتانک زنان کشور

تا دقایقی دیگر مراسم افتتاح المپیاد زنان كارگر در چهار رشته پتانک، شنا، دارت و تنیس روی میز در کرمان کلید خواهد خورد.

تا دقایقی دیگر مراسم افتتاح المپیاد زنان كارگر در چهار رشته پتانک، شنا، دارت و تنیس روی میز در کرمان برگزار می شود. سومین رویداد ملی پتانک زنان کارگر کشور در جريان المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان کارگر امروز مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ در شهر کرمان به اهتمام انجمن پتانک کارگران استان کرمان، هیئت ورزش کارگرى استان و نيز حمايت و پشتیبانی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان کلید خواهد خورد.