1397-01-27   ||   3540

‎نشست مدیران استان اصفهان و تنظیم تقویم ۶ ماه نخست سال ۹۷

۲۷ فروردین ۱۳۹۷، با حضور روسای انجمن پتانک کارگری استان اصفهان، تقویم ۶ ماه نخست سال جارى تنظيم شد.

در جلسه مديران ارشد پتانك استان اصفهان با حضور سیمین دادخواه رییس انجمن، منیژه عرفان منش دبیر انجمن، سحر سلیمانی نماینده شاهین شهر، تقویم ۶ ماه نخست سال ۹۷ تنظیم شد. 

 

دادخواه خاطر نشان کرد: جهت گسترش پتانک در شهرستان ها، به دنبال دعوت از روسای هیات های شهرستان ها در حوزه کارگری و احداث زمین و برگزارى دوره هاى فنى در مدارس و دانشگاه ها هستیم.