1397-01-30   ||   3336

تسلیت

خانم فاطمه حيدرى سرپرست محترم انجمن پتانک کارگران استان تهران، درگذشت مادرگراميتان را تسليت مى گوييم.

خانم فاطمه حيدرى رییس انجمن پتانک کارگران استان تهران، درگذشت مادرگراميتان را تسليت مى گوييم.

برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی

و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاريم.