1397-03-16   ||   3478

مجمع عمومی و انتخابات کنفدراسیون بین‌المللی بولس برگزار می‌شود

مجمع عمومی و انتخابات هیات اجرائی کنفدراسیون بین‌المللی بولس در سوئیس برگزار می‌شود

مجمع عمومی و انتخابات هیات اجرایی کنفدراسیون بین المللی بولس در شهر مندریسیو سوئیس برگزار خواهد شد. دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار ورزش های بولس و پتانک در جمهوری اسلامی ایران که پیش از این در سال 2017 نیز توانسته است به عضویت هیات اجرایی کنفدراسیون ورزش بولس قاره آسیا درآید؛ مدیرکل توسعه ورزش های بولس و پتانک در منطقه آسیای میانه و غربی بوده و هم اکنون نیز در انتخابات کنفدراسیون بین المللی بولس برای عضویت در هیات اجرایی ثبت نام نموده است. نتایج انتخابات آن کنفدراسیون هفته آینده از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.