1398-12-05   ||   2791

تعویق چهاردهمین مجمع عمومی بولس و پتانک کشور

چهاردهمین مجمع عمومی بولس و پتانک کشور که مقرر بود 8 اسفندماه در شهر همدان برگزار گردد، به تعویق افتاد

مجمع عمومی بولس و پتانک ایران که مقرر بود پنج‌شنبه پیشرو در شهر همدان برگزار گردد، حسب ضرورت و وفق دستورالعمل‌های سازمان‌های بالادستی مرتبط با شیوع کرونا به تعویق افتاده و در زمان دیگری برگزار خواهد شد.