1402-12-17   ||   918

معرفی پتانک، بولس و بولز به خردسالان و کودکان در تهران

کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی انجمن در راستای پیاده‌سازی برنامه‌های خود در جمع دانش‌آموزان در پارک چیتگر حضور یافت

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، روز چهارشنبه 16 اسفندماه 1402 به مناسبت روز درخت کاری در پارک چیتگر شهر تهران و با همکاری انجمن ورزش در طبیعت، اعضای کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی انجمن بولس و پتانک تحت هدایت مونا روجایی سرپرست این کمیته به همراه تنی چند از قهرمانان ملی و بین‌المللی پتانک، فعالیت‌ها و رشته‌های تحت پوشش انجمن را در معرض انظار بیش از 1000 دانش‌آموز خردسال و نوجوان و خانواده‌های ایشان قرار دادند.

کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران در سال آتی با تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی مشترک، شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان را در فعالیت‌های انجمن درگیر و اقدامات بنیادی در جهت تقویت منابع انسانی آینده‌ساز رده سنی پایه را صورت خواهد داد.