1399-02-15   ||   3575

بنیان‌گذار ورزش‌های بولس و پتانک ایران، رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی پتانک آفلاین شد

پیرو مصوبه اخیر هیأت رئیسه فدراسیون بین‌المللی پتانک و با حکم کلود آزما رئیس آن فدراسیون، دکتر جاسم منوچهری رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی پتانک آفلاین 2020 شد

به گزارش دفتر مرکزی بولس و پتانک کشور، کلود آزما رئیس فرانسوی فدراسیون بین‌المللی پتانک طی حکمی دکتر جاسم منوچهری یکی از مقامات رسمی فدراسیون جهانی را به عنوان رئیس کمیته سازماندهی "جام جهانی پتانک آفلاین – مبارزه با کووید19" منصوب کرد. فدراسیون بین‌المللی پتانک ضمن ارسال این خبر به تمامی فدراسیون‌های ملی عضو، برگزاری این رویداد را در شرایط شیوع گسترده کروناویروس با اهمیت ویژه قلمداد کرد. پیرو جلسه برخط اخیر هیأت اجرایی فدراسیون بین‌المللی پتانک و لغو تمامی رویدادهای معین شده در تقویم سال 2020 آن فدراسیون، "جام جهانی پتانک آفلاین – مبارزه با کووید19" در دستور کار مقامات ارشد فدراسیون جهانی قرار گرفته است. این رویداد جهانی با هدایت تشکیلات بولس و پتانک ایران که از سال 2009 به عضویت فدراسیون جهانی درآمده است، با روشی متفاوت در هفته دوم ماه جولای 2020 با شعار مبارزه با کووید19 سازماندهی خواهد شد.

پتانک یک رشته ورزشی تمرکزی پرطرفدار می‌باشد و فدراسیون بین‌المللی آن علاوه بر شناسایی توسط کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا، در فهرست انتظار ورود به بازی‌های المپیک بوده که پیش از این سیاست‌گذاری کلان و هدایت دپارتمان توسعه آن در منطقه آسیای میانه و غربی به جمهوری اسلامی ایران تفویض گردیده است.