1399-10-04   ||   2805

جلسه مدیران بولس و پتانک پایتخت برگزار شد

گفتگوی ویدئویی اعضای تشکیلات بولس و پتانک استان تهران با هدف تحلیل برنامه‌های سه ماهه پایانی سال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی تشکیلات بولس و پتانک کشور، نشست برخط مدیران بولس و پتانک پایتخت ظهر امروز برگزار گردید و پیشنهادات و برنامه‌های تعیین شده برای سه ماهه پایانی قرن چهاردهم به بحث و بررسی توسط اعضاء گذاشته شد. تهرانی‌ها برآنند تا ضمن راه‌اندازی پایگاه دیگری برای استعدادیابی و توسعه قهرمانی پتانک، نقش‌آفرینی متفاوتی در سطوح استانی و ملی داشته باشند.