1401-12-23   ||   1789

انتصاب اعضای شورای فنی انجمن بولس و پتانک

ترکیب جدید شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران با احکام رئیس انجمن منصوب و مشغول به کار شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، به دنبال مصوبه جلسه شب گذشته هیأت رئیسه انجمن و طی احکامی جداگانه از سوی دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی، حسین واعظ‌زاده، امید برق‌پیما، مهدی زحمتکش و مسیح بمانی به عنوان اعضای جدید شورای فنی انجمن منصوب و مشغول به کار شدند.

همچنین سلطانی، منوچهری، ابراهیمیان و رضوانی به عنوان اعضای این شورا در مسئولیت خود ابقاء شدند.

گفتنی است تعیین رویدادهای بین‌المللی هدف برای اعزام تیم‌های ملی، به‌روزرسانی مقررات فنی انجمن وفق استانداردهای بین‌المللی و نیز انتخاب سرمربی تیم ملی از جمله وظایف شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران می‌باشد.