1401-12-25   ||   1492

کسب دو کرسی بین‌المللی برای ایران

نمایندگان انجمن بولس و پتانک کشورمان عضو کمیته‌های انضباطی و ورزشکاران فدراسیون جهانی شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، به دنبال مصوبه هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولس و بولز و طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون جهانی، دکتر محمدقاسم منوچهری و دکتر امین ابراهیمیان به ترتیب به عنوان اعضای "کمیته انضباطی" و "کمیته ورزشکاران" این کنفدراسیون منصوب و مشغول به کار شدند.

انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران این دستآورد ارزشمند بین‌المللی را به عموم خانواده ورزش کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.