1402-03-06   ||   1626

دوره‌های فنی و کارورزی در قم برگزار شد

دوره‌های آموزشی رسمی بولس و پتانک به میزبانی بوستان علوی شهر قم برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، دوره‌های فنی و کارورزی بولس و پتانک در قالب آموزش‌های تئوری و عملی و با به‌روزترین محتوای علمی و فنی مرتبط، طی روزهای 04 و 05 خردادماه سال جاری در شهر قم سازماندهی شد.

آناهیتا آزادی و مدیران انجمن استان به میزبانی خانه بولس و پتانک شهر قم در بوستان علوی، امور اجرایی این دوره‌های آموزشی را هدایت نموده و همچنین دکتر جاسم منوچهری مدرس بین‌المللی بولس و پتانک و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با هدف تجهیز علاقه‌مندان این رشته به بهترین روش‌های طراحی تمرین و ارتقای مهارت‌های فنی، تدریس دوره‌های یادشده را عهده‌دار بوده‌اند.