1402-03-26   ||   1704

دوره‌های فنی و کارورزی در تهران برگزار شد

دوره‌های آموزشی رسمی بولس و پتانک به میزبانی دو ورزشگاه معتمدی و تختی تهران برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، دوره‌های فنی و کارورزی بولس و پتانک در قالب آموزش‌های تئوری و عملی و با به‌روزترین محتوای علمی و فنی مرتبط، طی روزهای 25 و 26 خردادماه سال جاری با حضور شرکت‌کنندگانی از هفت استان کشور در تهران سازماندهی شد.

دکتر امین ابراهیمیان و مدیران انجمن استان به میزبانی دو مجموعه ورزشی معتمدی و خانه پتانک مجموعه ورزشی تختی، امور اجرایی این دوره‌های آموزشی را هدایت نموده و همچنین دکتر جاسم منوچهری مدرس بین‌المللی بولس و پتانک و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با هدف تجهیز علاقه‌مندان این رشته به بهترین روش‌های طراحی تمرین و ارتقای مهارت‌های فنی، تدریس دوره‌های یادشده را عهده‌دار بوده‌اند.