1402-06-13   ||   1080

پوشش خبری مسابقات کشوری انجمن در وب‌سایت فدراسیون جهانی

اقتدار بلاشائبه انجمن بولس و پتانک ایران در پایگاه خبری فدراسیون جهانی به تصویر کشیده شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، گزارش چهاردهمین دوره مسابقات پتانک و بولز قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی به همراه متن مصاحبه کوتاه با بنیان‌گذار و رئیس انجمن در پایگاه خبری فدراسیون جهانی منتشر گردید.