1402-11-03   ||   418

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان هرمزگان

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان هرمزگان منصوب و مشغول به کار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، عماد کریمی حاجی خادمی به عنوان رئیس انجمن‌ بولس و پتانک استان‌ هرمزگان به هیأت استان معرفی شد.