1402-10-17   ||   377

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان خوزستان

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان خوزستان برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، جلسه آنلاین مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک استان خوزستان با رئیس، سرپرست دبیرکلی و مشاور فنی انجمن شب گذشته برگزار و برنامه سه‌ماهه پیشرو و کلیات اقدامات کلیدی در سال ۱۴۰۳ برررسی گردید. همچنین در ارائه گزارش عملکرد استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، اعضاء به تحلیل و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است نشست‌های انجمن با مدیران استان‌ها به منظور رتبه‌بندی ملی و ارزیابی وضع موجود رشته‌های ورزشی تحت پوشش در هر استان طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت.