1396-06-18   ||   4434

تقدیر از اسپانسر انجمن، حاج محمد علی منوچهری

تقدير از حامى مالى مسابقات قهرمانى پتانك کارگران کشور توسط رئيس فدراسيون ورزش كارگرى و مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان برگزار گردید.

حاج محمدعلى منوچهرى اسپانسر انجمن؛ از مورخ ١٨ شهريورماه ١٣٩٦ براى يك دوره ٢٤ ماهه اسكان، تغذيه و بهره مندى رايگان از امكانات رفاهى و تخصصى خانه پتانك همدان ويژه ملى پوشان را رسما تقبل نمود. علاوه براین، باغی به وسعت 6 هکتار توسط ایشان به منظور توسعه زیرساخت های پتانک کشور و احداث زمین های استاندارد در اختیار انجمن قرار داده شد. بدین ترتیب شمار زمین های استاندارد پتانک شهر همدان به عنوان مرکز استعدادیابی و توسعه قهرمانی این رشته به عدد 50 می رسد.

رئيس فدراسيون ورزش كارگرى و مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان نیز از حامى مالى مسابقات قهرمانى پتانك كارگران كشور حاج محمدعلى منوچهرى تقدیر و تشکر کردند.