ارتباط با ما

آدرس پستی دبیرخانه بولس و پتانک ایران و دفتر مرکزی توسعه منطقه آسیای میانه و غربی: همدان - شهرک الوند - انتهاى خيابان گلستان - مجموعه ورزشى O-SPORTs

کدپستی: 6518946815

تلفن: 08134252182

تلفن: 08134252828

پست الکترونیکی روابط عمومی: info@boules.ir

ارتباط مستقیم با ریاست: president@boules.ir

کانال تلگرامی: @PETANQUE

 صفحه اینستاگرامی ورزش‌های بولس: BOULES.IRAN

 صفحه اینستاگرامی پتانک: PETANQUE.IRAN