ارتباط با ما

آدرس پستی دبیرخانه انجمن بولس و پتانک ایران و دفتر مرکزی توسعه پتانک و بولز منطقه آسیای میانه و غربی: همدان - شهرک الوند - انتهاى خيابان گلستان - مجموعه ورزشى O-SPORTs

کدپستی: 6518946815

تلفن: 08134252182

تلفن: 08134252828

پست الکترونیکی روابط عمومی: boulessport@gmail.com

ارتباط مستقیم با ریاست: manouchehri.jasem@gmail.com

کانال تلگرامی: @PETANQUE

صفحه اینستاگرامی بولس ایران: BOULES.IRAN

 صفحه اینستاگرامی پتانک ایران: PETANQUE.IRAN

 صفحه اینستاگرامی بولز ایران: BOWLS.IRAN

 صفحه اینستاگرامی بوچه ایران: BOCCE.IRAN