1396-03-30   ||   3418

برگزاری دومین دوره آموزشی فنی پتانک

دومین دوره آموزشی فنی پتانک در شهرستان پردیس برگزار گردید.

دومین دوره آموزشی فنی پتانک در شهرستان پردیس مورخ ٣٠ خرداد ١٣٩٦ با تدريس فاطمه حیدری، سرپرست انجمن پتانک کارگران استان تهران با موفقیت برگزار شد.

در طی این دوره ٣٢ نفر از ساكنين شمال شرق پايتخت مهارت هاى خود در بازى پتانك را ارتقاء دادند.