1397-02-13   ||   3808

تجربه پتانک براى گردشگران فرانسوی در جشنواره فرهنگی ورزشی شهردارى اصفهان

گردشگران فرانسوی با حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی شهردارى اصفهان، پتانک را با مديران انجمن پتانك كارگران تجربه كردند.

در طی برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان، جمعى از گردشگران فرانسوی در كنار اعضای انجمن پتانک كارگران استان اصفهان، دوستانه به رقابت پتانك پرداختند.

پتانک یک رشته ورزشى تمركزى فرانسوی است و ج.ا.ايران نيز در رتبه بندى كشورهاى آسيايى بعد از تايلند، كامبوج، مالزى، ويتنام و ژاپن عنوان ششم را دارا مى باشد. پتانك توسط دكتر جاسم منوچهرى عضو هيات اجرايى كنفدراسيون بولس آسيا و مديركل توسعه پتانك آسياى ميانه و غربى در ايران بنيان نهاده شد و تحت پوشش فدراسيون آماتورى ورزش كارگرى فعاليت مى نمايد.

ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار
نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه
ایران میزبان مسابقات قهرمانی 2024 جهان شد
عضویت دوباره جاسم منوچهری در هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی
انتخاب معصومه منوچهری به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی
افتتاحیه مسابقات بولس قهرمانی جهان در شهر مرسین
بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی
برگزاری نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی
حضور دکتر جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های همبستگی اسلامی
جلسه هیأت رئیسه انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه مدیران ارشد انجمن با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با دستآوردی مهم برای ایران
عضویت یک ایرانی در ستاد سازماندهی بازی‌های کشورهای اسلامی
رتبه‌بندی قهرمانان بولس و پتانک ایران
برگزاری جلسه هیأت اجرایی کنفدراسیون ورزش بولس آسیا
اخبار بيشتر ...