1396-02-25   ||   3226

بدرقه ملی پوشان اعزامی به ریگا - لتونی 2017

آئين بدرقه اعضاى كاروان ورزش كارگرى ج.ا.ايران اعزامى به بازى هاى جهانى ورزشى برگزار گرديد.

جهت اعزام اعضاى كاروان ورزش كارگرى ج.ا.ايران اعزامى به بازى هاى جهانى، مورخ 25 اردیبهشت 96 روز دوشنبه در مجموعه ورزشی تلاش با حضور مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مراسم بدرقه ملی پوشان پتانک ج.ا.ایران صورت گرفت و از البسه کاروان اعزامی رونمایی شد.