1396-01-17   ||   3124

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی

فاطمه کمالی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی شد

با پیشنهاد رئیس انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان خراسان شمالی، فاطمه کمالی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی شد.

کمالی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی می‌باشد.