1396-06-14   ||   4008

انتصاب سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران کشور

معصومه سعیدیان سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ج.ا.ایران و رئیس انجمن پتانک کارگران کشور، معصومه سعیدیان سرپرست حوزه دبیری انجمن مذکور شد. در ذیل حکم دکتر منوچهری به سعیدیان آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی در امور ورزش و عطف به تائید هیأت رئیسه انجمن، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران ج.ا.ایران" منصوب می‌شوید.

امید است برنامه‌ریزی و تلاش مستمـر در راستای توسعه و ایجاد فرصت‌های مشارکت در رشتـه ورزشـی پتـانک، نظارت بر عملکرد واحدهای اداری ستـادی و استانـی و اهتمام به اجرای کلیه مصوبات هیأت رئیسه انجمن به عنوان اهم وظایف شما مورد توجه قرار گیرد.

عزتمندی و دوام توفیقات روز افزون شما را در راه اعتلای ورزش کشور از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

معصومه سعیدیان قهرمانی پتانک کشور، عنوان چهارمی قهرمانی پتانک انفرادی کارگران جهان را در کارنامه داشته و مدرس رسمی انجمن می‌باشد.