1396-11-29   ||   3810

دوازدهمین دوره فنی پتانک ويژه دانش آموزان

دوازدهمین دوره آموزش فنی پتانک با حضور جمعی از دانش آموزان، ورزش دوستان و ملی پوشان در تهران برگزار شد.

دوازدهمین دوره فنی پتانک با حضور جمعی از ورزش دوستان و ملی پوشان، بيست و نهم بهمن ماه سال جارى با حضور و تلاش امین ابراهیمیان (دبیر کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران كشور) و اسماعیل زارعی (عضو تیم ملی و قهرمان بازى نخبگان جهان) در مدرسه تربیت بدنی پسرانه امام محمد باقر (ع) تهران با موفقیت برگزار شد.
فراگیری ورزش پتانک در این دوره توسط برگزیدگان تیم ملی برای 73 نفر از ورزشکاران صورت پذیرفت.
طبق اظهارات ابراهیمیان: " با حمايت عباس زاده مدیر مدرسه تربیت بدنی امام محمد باقر (ع)، استقبال كم نظیری را از این دوره فنی شاهد بوديم و تمرینات، آموزش‌های بیشتر و رقابت‌‌های بین مدرسه‌ای را برای ورزشکاران مدارس تربیت بدنی در آینده خواستار شدند."
پيوند پتانك و مدارس جزو اولويت هاى اصلى انجمن در مسير توسعه متوازن مى باشد.