1397-02-06   ||   3811

‎با حضور مديران ارشد وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت

از قهرمانان فرا ملی ورزش استان همدان با حضور مدیران ارشد وزارت ورزش در همدان تجليل شد.

مراسم تجلیل از قهرمانان فرا ملی ورزش استان همدان محمد ارشیا منوچهری و معصومه منوچهری دارندگان مدال برنز پتانک نخبگان جهان مورخ 6 اردیبهشت 1397 با حضور مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مقامات لشگرى و كشورى در شهر همدان برگزار شد.

ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار
نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه
ایران میزبان مسابقات قهرمانی 2024 جهان شد
عضویت دوباره جاسم منوچهری در هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی
انتخاب معصومه منوچهری به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی
افتتاحیه مسابقات بولس قهرمانی جهان در شهر مرسین
بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی
برگزاری نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی
حضور دکتر جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های همبستگی اسلامی
جلسه هیأت رئیسه انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه مدیران ارشد انجمن با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با دستآوردی مهم برای ایران
عضویت یک ایرانی در ستاد سازماندهی بازی‌های کشورهای اسلامی
رتبه‌بندی قهرمانان بولس و پتانک ایران
برگزاری جلسه هیأت اجرایی کنفدراسیون ورزش بولس آسیا
اخبار بيشتر ...