1397-03-23   ||   3982

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان البرز

شهره رجبی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان البرز شد.

با پیشنهاد انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان البرز، شهره رجبی سرپرست انجمن پتانک استان البرز شد.

شهره رجبى با حفظ سمت، هدايت كميته آموزش و پژوهش انجمن پتانك كارگران كشور را نيز بر عهده دارد.