1397-07-01   ||   4125

‎چهارمین رویداد ملی پتانک پایان هفته جاری

مسابقات قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور در همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی برگزار می شود.

چهارمین رویداد ملی پتانک، تحت عنوان قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور مختص استان های صاحب رتبه ملی در پتانک، ۳ لغایت ۵ مهرماه ۱۳۹۷ در همدان محل شکل گیری جنبش بولس و پتانك کشور برگزار خواهد شد.

به نقل از سخنگوى کمیته سازماندهی مستقر در همدان، در این دوره از مسابقات حضور تقریبی ۴۰۰ ورزشکار از استان هاى منتخب کشور در دو گروه مردان و زنان پیش بینی می شود. برترین های پتانک سراسر کشور در تریپل زنان، تریپل مردان و میکس زنان و مردان برای تصاحب عناوین قهرمانی به روی كورت همدان پتانك ارنا خواهند رفت.

سخنگوی کمیته سازماندهی رویداد مذکور همچنین اذعان داشت: برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی در ايران، مسابقات شوتینگ در دو گروه مردان و زنان نيز برگزار خواهد شد.

همچنین گفتنی است نماینده کنفدراسیون های بین المللی و آسیایی بولس و پتانک، و نيز تيم ١٢ نفره داورى پتانك بعنوان تنها قضات رسمى فدراسيون جهانى در ايران، بر شرايط فنى، کیفیت و نحوه برگزاری مسابقات همدان نظارت مستقیم خواهند داشت.