1398-12-02   ||   2926

چهاردهمین مجمع عمومی بولس و پتانک ایران برگزار می‌شود

مجمع عمومی بولس و پتانک ایران به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیر نمایندگی رسمی فدراسیون جهانی در کشور، هشتم اسفندماه در همدان برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی بولس و پتانک کشور، مجمع عمومی بولس و پتانک ایران با حضور مسئولین کمیته‌های ستادی و استانی، هیأت رئیسه و سایر اعضاء روز پنج شنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۸ در شهر همدان برگزار خواهد شد. در این نشست که در آستانه ورود به یازدهمین سال عضویت تشکیلات بولس و پتانک ایران در کنفدراسیون جهانی بولس و فدراسیون بین‌المللی پتانک برگزار می‌گردد به موضوعاتی منجمله مرور و تحلیل دستآوردهای سال 1398، تشریح برنامه‌های بین‌المللی پیشرو در سال ۲۰۲۰، بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹، بررسی ابعاد سفر رئیس فدراسیون جهانی به ایران و انتصاب/ابقاء مدیران ستادی و استانی به عنوان اهم موارد موجود در دستور جلسه پرداخته خواهد شد.