1401-03-09   ||   2172

نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران

فدراسیون چندورزشی ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی وارد همکاری با انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک، بنابه پیشنهاد فدراسیون‌های جهانی پتانک، بولز و بولس و تشخیص کارشناسی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، فعالیت "کمیته بولس" در فدراسیون بولینگ و بیلیارد متوقف و "انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران" به فعالیت خود در همکاری با فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی ادامه خواهد داد.

بر همین اساس سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان طی نامه‌ای خطاب به دکتر محمدتقی امیری خراسانی رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی، پیوستن انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران به آن فدراسیون چند ورزشی را رسماً اعلام نموده که در بخشی از این نامه چنین آمده است: شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمائید که با رعایت قوانین و مقررات، شرایط لازم جهت اجرای برنامه‌های انجمن و توسعه رشته‌های زیر مجموعه، در آن فدراسیون فرآهم گردد. گفتنی است نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه فدراسیون و هیأت رئیسه انجمن برگزار و برنامه‌های ملی و بین‌المللی منجمله مسابقات قهرمانی کشور، آسیایی و جهانی پیشرو مرور و وفق اساسنامه انجمن در دستور کار قرار گرفت.

رشته‌های ورزشی تحت پوشش این انجمن توسط دکتر جاسم منوچهری در ایران و کشورهای منطقه بنیان نهاده شد و انجمن بولس و پتانک ایران با مرکزیت شهر همدان که از سال 2009 تاکنون به عنوان یگانه نهاد ملی متولی رشته‌های تحت پوشش به عضویت فدراسیون‌های جهانی و آسیایی درآمده است، ضمن دارا بودن هفت کرسی اجرایی اثرگذار قاره‌ای و جهانی، به عنوان مرکز رسمی توسعه رشته‌های تحت پوشش در منطقه آسیای میانه و غربی محسوب می‌گردد.