1401-03-09   ||   1448

نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران

فدراسیون چندورزشی ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی وارد همکاری با انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک، بنابه پیشنهاد فدراسیون‌های جهانی پتانک، بولز و بولس و تشخیص کارشناسی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، فعالیت "کمیته بولس" در فدراسیون بولینگ و بیلیارد متوقف و "انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران" به فعالیت خود در همکاری با فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی ادامه خواهد داد.

بر همین اساس سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان طی نامه‌ای خطاب به دکتر محمدتقی امیری خراسانی رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی، پیوستن انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران به آن فدراسیون چند ورزشی را رسماً اعلام نموده که در بخشی از این نامه چنین آمده است: شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمائید که با رعایت قوانین و مقررات، شرایط لازم جهت اجرای برنامه‌های انجمن و توسعه رشته‌های زیر مجموعه، در آن فدراسیون فرآهم گردد. گفتنی است نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه فدراسیون و هیأت رئیسه انجمن برگزار و برنامه‌های ملی و بین‌المللی منجمله مسابقات قهرمانی کشور، آسیایی و جهانی پیشرو مرور و وفق اساسنامه انجمن در دستور کار قرار گرفت.

رشته‌های ورزشی تحت پوشش این انجمن توسط دکتر جاسم منوچهری در ایران و کشورهای منطقه بنیان نهاده شد و انجمن بولس و پتانک ایران با مرکزیت شهر همدان که از سال 2009 تاکنون به عنوان یگانه نهاد ملی متولی رشته‌های تحت پوشش به عضویت فدراسیون‌های جهانی و آسیایی درآمده است، ضمن دارا بودن هفت کرسی اجرایی اثرگذار قاره‌ای و جهانی، به عنوان مرکز رسمی توسعه رشته‌های تحت پوشش در منطقه آسیای میانه و غربی محسوب می‌گردد.  

ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار
نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه
ایران میزبان مسابقات قهرمانی 2024 جهان شد
عضویت دوباره جاسم منوچهری در هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی
انتخاب معصومه منوچهری به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی
افتتاحیه مسابقات بولس قهرمانی جهان در شهر مرسین
بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی
برگزاری نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی
حضور دکتر جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های همبستگی اسلامی
جلسه هیأت رئیسه انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه مدیران ارشد انجمن با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با دستآوردی مهم برای ایران
عضویت یک ایرانی در ستاد سازماندهی بازی‌های کشورهای اسلامی
رتبه‌بندی قهرمانان بولس و پتانک ایران
برگزاری جلسه هیأت اجرایی کنفدراسیون ورزش بولس آسیا
اخبار بيشتر ...