1401-05-27   ||   1420

برگزاری نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی

کنفدراسیون بین‌المللی بولس با حضور اکثریت اعضاء در بستر گفتگوی ویدئویی تشکیل جلسه داد

به نقل از کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، روز گذشته هیأت اجرایی کنفدراسیون بین المللی بولس با حضور رئیس، نواب رئیس، دبیرکل و اعضاء با دستور کار ویژه برنامه مجمع عمومی و مسابقات قهرمانی جهان تشکیل جلسه داد.

دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و مقام عالی ورزش‌های پتانک و بولز منطقه آسیای میانه و غربی به عنوان عضو هیأت اجرایی در جلسه شب گذشته این کنفدراسیون حضور داشته و به درخواست رئیس از تجارب خود مرتبط با حضور در بازی‌های تافیسا 2008 در بوسان کره‌جنوبی گزارشی ارائه نمود که در پی آن گنجاندن این رشته ورزشی در بازی‌های پیشروی تافیسا با توجه به پیشنهاد و علاقه‌مندی مدیران ارشد تافیسا، در دستور کار فدراسیون جهانی قرار گرفت.