1401-08-12   ||   1027

انتخاب معصومه منوچهری به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی

معصومه منوچهری برای دومین دوره چهارساله به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی رأی اعتماد گرفت

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران و به نقل از پایگاه خبری فدراسیون جهانی، معصومه منوچهری در دومین دوره عضویت خود و به مدت چهارسال از مجمع عمومی کنفدراسیون جهانی بولس برای احراز پست عضویت در کمیته حسابرسان کنفدراسیون جهانی رأی اعتماد گرفت. کمیته حسابرسان که مهم‌ترین مسئولیت آن تائید گزارشات مالی و اجرایی رئیس و اعضای هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولس است به عنوان یک کرسی راهبردی در اختیار انجمن بولس و پتانک ایران قرار گرفت.

گفتنی است معصومه منوچهری به عنوان خزانه‌دار انجمن از بدو تأسیس این تشکیلات مسئولیت‌های اجرایی متعدد در سطح ملی ورزش‌های بولس و پتانک را دارا بوده است.