1401-10-13   ||   1924

انتصاب روسای انجمن‌های سه استان کشور

روسای انجمن‌های استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس منصوب و مشغول به کار شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، معصومه سعیدیان، دکتر محمدرضا شهابی، و امید برق پیما به ترتیب به عنوان روسای انجمن‌های بولس و پتانک استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به هیأت‌های استانی معرفی شدند.