1401-10-11   ||   1708

انتصاب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن

دکتر محمدرضا شهابی کاسب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، دکتر محمدرضا شهابی کاسب به عنوان "رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن بولس و پتانک ایران" منصوب و مشغول به کار شد.

دکتر شهابی علاوه بر ریاست بر دانشکده تربیت بدنی، دانشیار رفتار حرکتی بوده و طی سنوات گذشته تولیدات علمی و خدمات اجرایی ارزشمندی در حوزه ورزش در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند.