1401-10-17   ||   1193

انتصاب رئیس انجمن‌ استان اصفهان

رئیس انجمن‌ استان‌ اصفهان منصوب و مشغول به کار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، محمد کلانتری به عنوان رئیس انجمن‌ بولس و پتانک استان‌ اصفهان به هیأت‌ استان معرفی شد.