1401-11-09   ||   1264

انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

روسای انجمن‌های استان‌های مازندران و یزد منصوب و مشغول به کار شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، وحیدرضا باقری و مهدی زحمتکش به ترتیب به عنوان روسای انجمن‌های بولس و پتانک استان‌های مازندران و یزد به هیأت‌های استانی معرفی شدند.