1401-11-16   ||   1626

بازدید سرزده نایب رئیس انجمن از تمرینات استان فارس

نایب رئیس اول انجمن از محل تمرینات بولس و پتانک استان فارس در باغ جنت بازدید کرد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، دکتر محمدقاسم منوچهری نایب رئیس اول انجمن با حضور سرزده در شهر شیراز از محل تمرینات انجمن استانی تحت پوشش در باغ جنت این شهر بازدید به عمل آورد. در جریان این بازدید امید برق‌پیما رئیس انجمن بولس و پتانک استان فارس با اشاره به اهمیت این اتفاق اذعان داشت: پس از مدت‌ها با حضور دلگرم‌کننده دکتر منوچهری و بازدید ایشان از زیرساخت‌های انجمن در استان فارس، از تجارب گرانبهای ایشان بهره‌مند شدیم و امیدی دوباره برای فعالیت بیشتر در جمع بازیکنان این استان بوجود آمد.

در این بازدید دکتر محسن عباسی نماینده ویژه انجمن ملی در جنوب کشور، تنی چند از مسئولین ذیربط و ورزشکاران مطرح شیرازی انجمن حضور داشتند.