1401-12-26   ||   2109

هدایت کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون جهانی به ایران واگذار شد

دکتر جاسم منوچهری رئیس کمیته روابط بین‌الملل کنفدراسیون بین‌المللی بولس شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، در پی مصوبه هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی بولز و طی حکمی از سوی رئیس این کنفدراسیون، دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران به عنوان "رئیس کمیته روابط بین‌الملل کنفدراسیون بین‌المللی بولس" منصوب و به فدراسیون‌های ملی عضو و مراجع بین‌المللی ورزش جهان معرفی گردید.

گفتنی است دکتر جاسم منوچهری پیش از این و در جریان مجمع عمومی جهانی بولز در آبان‌ماه 1401 برای دوره دوم چهارساله (2022 تا 2026) به عنوان عضو هیأت اجرایی این کنفدراسیون انتخاب گردیده بود و با این حساب مجموع کرسی‌های اثرگذار بین‌المللی فعلی در اختیار انجمن بولس و پتانک کشورمان به عدد 10 رسید.

این دستآورد بسیار مهم و ارزشمند دیپلماتیک را به عموم جامعه ورزش تبریک عرض می‌نمائیم.