1402-10-26   ||   400

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان مرکزی

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان مرکزی منصوب و مشغول به کار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، عصمت سالاری به عنوان رئیس انجمن‌ بولس و پتانک استان‌ مرکزی به هیأت استان معرفی شد.