1402-11-01   ||   417

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان قم

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان قم برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، جلسه آنلاین مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک استان قم با رئیس، سرپرست دبیرکلی و مشاور فنی انجمن شب گذشته برگزار و برنامه دو‌ماهه پیشرو و کلیات اقدامات کلیدی در سال ۱۴۰۳ برررسی گردید. همچنین در ارائه گزارش عملکرد استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، اعضاء به تحلیل و تبادل نظر پرداختند.

توجه ویژه به موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در سال 1402، جلب نظر، حمایت و ایجاد تصویری قدرتمند از بولس و پتانک نزد مقامات ارشد ورزش استان، پیگیری تأسیس باشگاه رسمی و ایستادن بر بام بولس و پتانک بانوان ایران از جمله نقاط مثبت عملکرد این انجمن استانی در ده ماهه گذشته بوده‌اند.

گفتنی است نشست‌های انجمن با مدیران استان‌ها به منظور رتبه‌بندی ملی و ارزیابی وضع موجود رشته‌های ورزشی تحت پوشش در هر استان طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت.