1402-10-16   ||   364

اهداء جوایز قهرمانان لیگ پتانک خانوادگی استان یزد

لیگ پتانک خانوادگی استان یزد با همکاری شهرداری و تحت هدایت انجمن بولس و پتانک این استان به کار خود پایان داد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، مراسم اهداء جوایز قهرمانان لیگ پتانک خانوادگی استان یزد که تحت حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان و شهرداری یزد در چندین هفته متوالی سازماندهی گردید بود، روز جمعه 15 دی‌ماه برگزار گردید. در این مراسم مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک استان و نیز بنیان‌گذار ورزش‌های بولس و پتانک در ایران و کشورهای منطقه حضور داشتند.