1400-08-23   ||   1854

جلسه مدیران ارشد بولس قاره کهن برگزار شد

نشست مشورتی مدیران ارشد بولس قاره آسیا با حضور اعضاء و دستور کار مشخص در بستر فضای مجازی برگزار گردید

به گزارش کمیته ارتباطات تشکیلات بولس و پتانک ایران، جلسه مدیران ورزش بولس قاره آسیا با هدف تصویب برنامه‌های اجرایی سال‌های 2022 و 2023  برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید. گفتنی است در جلسه یادشده، دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار ورزش‌های بولس و پتانک در جمهوری اسلامی ایران، عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولس و نایب رئیس قاره آسیا حضور بهم رسانده و به ارائه پیشنهادات مرتبط پرداختند.