آرشیو اخبار

دومین قهرمانی پتانک کارگری استان به همت هیات کارگری پردیس و انجمن پتانک کارگری پایتخت برگزار شد.

دومین قهرمانی پتانک کارگری استان تهران با حضور ۱۵۹ ورزشکار

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران استان تهران در زمین تخصصی شهرستان پردیس در حال برگزاریست

دومین قهرمانی پتانک کارگران پایتخت در شمال شرق تهران

تیم رفسنجان در دومین دوره مسابقات تیمی سه نفره پتانک کارگران استان کرمان، مقام نخست را به دست آورد.

دومین مسابقات پتانک کارگران استان کرمان با قهرمانی رفسنجان به پایان رسید.

دوازدهمین دوره آموزش فنی پتانک با حضور جمعی از دانش آموزان، ورزش دوستان و ملی پوشان در تهران برگزار شد.

دوازدهمین دوره فنی پتانک ويژه دانش آموزان

آموزش فنون مقدماتى پتانک در جامعه كارگران استان کرمان برگزار گرديد.

آموزش فنون مقدماتى پتانک در کرمان

یازدهمین دوره فنی پتانک امروز ویژه دانش آموزان پایتخت برگزار شد.

برگزاری یازدهمین دوره فنی پتانک ویژه دانش آموزان

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک گارگران استان تهران اسفندماه 1396 در شهر پردیس برگزار خواهد شد.

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک گارگران پایتخت در راه است

دوره فنی پتانك به منظور توسعه آن در سطح ادارات، شرکت ها و مناطق صنعتی شهرستان پردیس به همت انجمن پتانك كارگران استان تهران برگزار شد.

دوره عملى فنی پتانک ویژه کارکنان ادارات در شهرستان پردیس برگزار شد.

زهرا حیدریان سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی شد.

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی

با نامه رسمی کلود آزما رئیس فدراسیون های بین المللی بولس و پتانک، ایران مرکز توسعه پتانک آسیای میانه و غربی شد

يك گام به جلو بولس و پتانک ایران و موفقيتى ديگر در عرصه ديپلماسى ورزش

نهمین دوره فنی پتانک در بخش شوتينگ در همدان برگزار گردید.

برگزاری نهمین دوره فنی پتانک

هیات رئیسه و مدیران ستادی بولس و پتانک ایران در همدان به ریاست مقام عالی بولس منطقه آسیای میانه و غربی تشکیل جلسه داد.

نشست هیات رئیسه و مدیران ستادی بولس و پتانک ایران در همدان