آرشیو اخبار

دوره‌های آموزشی رسمی پتانک و بولز به میزبانی اداره ورزش و جوانان شاهرود و زمین‌های پتانک و بولز آن شهرستان برگزار شد

 ‎برگزاری دوره‌های فنی و کارورزی در سمنان

دوره‌های آموزشی رسمی پتانک و بولز به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و زمین‌های پتانک 22 بهمن اهواز برگزار شد

 ‎برگزاری دوره‌های فنی و کارورزی در خوزستان

برنامه پانزدهمین دوره مسابقات پتانک و بولز قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی قطعی شد

 بخشنامه پانزدهمین دوره مسابقات کشوری

در ادامه پیاده‌سازی برنامه‌های وعده داده شده تا پایان سال جاری به همت رئیس انجمن استان، انجمن بولس و پتانک طبس راه‌اندازی شد

 راه اندازی انجمن بولس و پتانک طبس

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان لرستان برگزار شد

 نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان لرستان

با حضور رئیس انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی در نهبندان فعالیت بولس و پتانک در این شهرستان کلید خورد

راه اندازی انجمن بولس و پتانک نهبندان

جلسه انتصابات کمیته‌های تخصصی انجمن بولس و پتانک استان مرکزی با حضور اعضای این انجمن برگزار شد

معارفه مدیران انجمن بولس و پتانک مرکزی

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان گلستان برگزار شد

 نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان گلستان

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان هرمزگان منصوب و مشغول به کار شد

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان هرمزگان

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان قم برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان قم

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان مرکزی منصوب و مشغول به کار شد

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان مرکزی