آرشیو اخبار

دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ایران، عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس قاره آسیا شد

در مجمع عمومی و انتخابات هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس آسیا صورت گرفت

مسابقات قهرمانی پتانک کارگری استان تهران در شهرستان پردیس برگزار شد.

برگزاری اولین دوره قهرمانی پتانک کارگری استان تهران

احداث و تجهیز زمین پتانک در پردیس به اهتمام انجمن پتانك پايتخت صورت گرفت.

احداث زمین پتانک در پردیس

سومین دوره آموزشی پتانک در تهران، شهرستان پردیس برگزار شد.

برگزاری سومین دوره فنی پتانک

دومین دوره آموزشی فنی پتانک در شهرستان پردیس برگزار گردید.

برگزاری دومین دوره آموزشی فنی پتانک

پنجمین بازی های جهانی ورزشی در ریگا - لتونی از تاریخ 23 لغایت 28 خرداد ماه برگزار گردید.

حضور وسیع ملی پوشان ایران در پنجمین بازی های جهانی ریگا - لتونی 2017

تهران میزبان آخرین مرحله اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری اعزامی به بازی های جهانی شد.

برگزاری اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری ج.ا.ایران

اولین دوره توجیهی پتانک در مجموعه ورزشی کارگری معتمدی برگزار گردید.

برگزاری اولین دوره توجیهی فنی پتانک در تهران

فاطمه حیدری سرپرست انجمن پتانک کارگران استان تهران شد

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران پایتخت

آئين بدرقه اعضاى كاروان ورزش كارگرى ج.ا.ايران اعزامى به بازى هاى جهانى ورزشى برگزار گرديد.

بدرقه ملی پوشان اعزامی به ریگا - لتونی 2017

ناهید رضوانی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان شد

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان

اعزام تیم ملی پتانک به پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى - ريگا، لتونى - ٢٣ تا ٢٨ خردادماه ١٣٩٦

پيش به سوى موفقيت در پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى - لتونی 2017