آرشیو اخبار

مسابقات استانی بولس و پتانک به میزبانی شاهرود برگزار شد

 مسابقات استانی بولس و پتانک در شاهرود

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان خراسان جنوبی منصوب و مشغول به کار شد

 انتصاب سکاندار انجمن‌ بولس و پتانک استان خراسان جنوبی

دوره‌های آموزشی رسمی بولس و پتانک به میزبانی دو ورزشگاه معتمدی و تختی تهران برگزار شد

دوره‌های فنی و کارورزی در تهران برگزار شد

جلسه مشترک روسای انجمن‌های پنج استان با رئیس انجمن بولس و پتانک کشور برگزار شد

جلسه رئیس انجمن با روسای انجمن‌های استانی

شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد

برگزاری جلسه شورای فنی انجمن

سه عضو جدید شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران با احکام رئیس انجمن منصوب و مشغول به کار شدند

انتصاب سه عضو در شورای فنی انجمن بولس و پتانک

مسابقات استانی بولس و پتانک به میزبانی شهر خرم آباد برگزار شد

مسابقات استانی بولس و پتانک در شهر خرم آباد

دوره‌های آموزشی رسمی بولس و پتانک به میزبانی بوستان علوی شهر قم برگزار شد

دوره‌های فنی و کارورزی در قم برگزار شد

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان لرستان منصوب و مشغول به کار شد

 انتصاب سکاندار انجمن‌ بولس و پتانک استان لرستان

با حکم رئیس انجمن بولس و پتانک ایران سرپرست کمیته پناهجویان منصوب و مشغول به کار شد

کمیته پناهجویان انجمن تأسیس شد

اردوی انتخابی تیم‌های ملی بولس و پتانک بانوان و آقایان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در همدان برگزار شد

اردوی انتخابی تیم ملی بولس و پتانک برگزار شد

مسابقات استانی بولس و پتانک به میزبانی شهر اهواز در گروه‌های جوانان، زنان و مردان برگزار شد

 مسابقات استانی بولس و پتانک در شهر اهواز